Koniec: 07. október 201923:59
Do konca: 0 minút

Zadania:

Vzorové riešenia:

Výsledky:

Príklady:

Príklad Kategórie Linky
1. príklad 5
2. príklad 5 6
3. príklad 5 6 7
4. príklad 5 6 7 8
5. príklad 5 6 7 8 9
6. príklad 5 6 7 8 9
7. príklad 5 6 7 8 9
8. príklad 5 6 7 8 9
9. príklad 5 6 7 8 9
Prémia 1 5 6 7 8 9