Súťaž je určená pre 5. až 9. ročník ZŠ a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (príma až kvarta).

Za rok sú dve série, zimná a letná. Každá séria sa skladá z troch kôl a každé kolo z deviatich príkladov a prémie. Príklady sú bodované na škále od 0 do 10 bodov a za prémiu môžeš získať 0 až 8 bodov.

Ktoré príklady sú pre mňa určené?
Kategória Určené pre Príklady
5 5. ročník 1, 2, 3, 4, 5
6 6. ročník, príma 2, 3, 4, 5, 6
7 7. ročník, sekunda 3, 4, 5, 6, 7
8 8. ročník, tercia 4, 5, 6, 7, 8
9 9. ročník, kvarta 5, 6, 7, 8, 9

Môžeš riešiť aj vyššie príklady a prémiu, zarátame ti však 5 najlepších príkladov a prémiu.

Pokiaľ nevyplníš kategóriu v účte, tak ti nebudú započítané body!

Prémia

Prémia je špeciálny príklad, v ktorom sa snažíš dostať k najlepšiemu možnému výsledku. Na získanie plného počtu však nebudeš musieť dokázať, že tvoje riešenie je to najlepšie (stačí výsledok). Plný počet bodov (4 až 8 v závislosti od počtu riešiteľov prémie) dostaneš, ak ťa svojím riešením neprekoná žiadny iný riešiteľ.

Príklady rieš samostatne!

Za skupinové riešenia a opisovanie sa body delia počtom opisujúcich. Riešenia treba spísať vrátane postupu, ako si sa k nemu dopracoval, a či a prečo sú to všetky riešenia. Ak na riešenie používaš počítačový program, treba tiež matematické zdôvodnenie, vysvetlenie, ako program funguje a jeho kód.

Odovzdávanie
Pozor zmena! Od 22. ročníka nepodporujeme odovzdávanie papierových riešení. Papierové riešenia treba naskenovať.

Riešenie každého príkladu odovzdaj na stránke vo formáte .pdf. Súbor musí mať v ľavom hornom rohu hlavičku, ktorá obsahuje tvoje meno, triedu, školu a číslo príkladu. Môže vyzerať napríklad takto:

Ušiak Ušatý
7.A
ZŠ Ušiakova 42
Príklad číslo 5

Nezabudni na termíny!

Riešenia treba poslať do konca termínu uvedeného na stránke, pričom je rozhodujúci čas na našich serveroch. Za riešenia poslané po termíne bude udelený bodový postih podľa uváženia vedúcich, prípadne nemusia byť opravené.

Registrácia

S prvým kolom musíš mať vytvorený účet na stránke s aktuálnymi údajmi. Neaktualizovanie údajov znamená stratu do 6 bodov a príklady budu započítané ako keby si bol kategória 9 (nedostaneš body za príklady 1 až 4). V prípade, že si nezadal kategóriu vôbec, tak nedostaneš body. Ak údaje aktualizuješ dodatočne, časť bodov ti vrátime.

Opravené riešenia si budeš môcť aj s výsledkovou listinou pozreť na stránke. Po sérii bude najlepších 36 riešiteľov pozvaných na sústredenie pod podmienkou, že odovzdali (včas) riešenia tretieho kola a získali celkovo aspoň 80 bodov. Organizátori si vyhradzujú právo prihliadnuť na ročník a iné okolnosti.

Ak sa ti náš seminár páči, neváhaj a povedz o ňom aj tvojim spolužiakom a kamarátom.

Veľa šťastia pri riešení ti prajú Vedúci :)