Aktualizované pre 24. ročník 2021/2022

Súťaž je určená pre 5. až 9. ročník základných škôl a príslušné ročníky 8-ročných gymnázii.

Skladá sa z 2 nezávislých sérii - zimnej a letnej, ktoré prebiehajú počas jednotlivých polrokov. Každá séria sa skladá z 3 kôl a každé kolo z 10 príkladov a prémie. Príklady sú bodované na škále 0 až 10 bodov, za prémiu sa dá získať 0 až 8 bodov.

Kategórie a príklady
Kategória Určené pre Príklady
5 5. ročník 1, 2, 3, 4, 5
6 6. ročník, príma 2, 3, 4, 5, 6
7 7. ročník, sekunda 3, 4, 5, 6, 7
8 8. ročník, tercia 4, 5, 6, 7, 8
9 9. ročník, kvarta 5, 6, 7, 8, 9

Je dovolené riešiť aj príklady vyšších kategórii a príklad číslo 10, do výsledkovky sa však ráta len 5 najlepšie ohodnotených príkladov a prémia.

Prémia

Prémia je špeciálny príklad, v ktorom je cieľom nájsť čo najlepšie riešenie. Narozdiel od príkladov sa v nej nehodnotí postup, ale ako dobré je dané riešenie oproti ostatným. Plný počet bodov dostanú riešitelia, ktorých riešenie nikto neprekoná. V závislosti od počtu riešiteľov prémie je plný počet 4 - 8 bodov.

Pokyny pre riešiteľov
  • Príklady rieš samostatne. Za opisovanie a skupinové riešenia sa body delia počtom opisujúcich. Pri opakovanom porušení nemusí byť príklad uznaný vôbec.
  • Riešenie spíš vždy aj s postupom, ako si sa k nemu dopracoval, a s riadnym zdôvodnením jeho správnosti. Napíš vždy všetky výsledky, a prečo už iné správne neexistujú. Za riešenie obsahujúce iba odpoveď väčšinou body neudeľujeme.
  • Ak na riešenie používaš počítačový program, treba poslať jeho kód a taktiež popísať ho a zdôvodniť, že program naozaj vracia správny výsledok.
  • Riešenia je nutné poslať do termínu kola, ktorý je uvedený na stránke. Riešenia odoslané po termíne nemusia byť opravené. Viac informácii k odovzdávaniu nájdeš v časti Odovzdávanie.
  • Nedodržiavanie pravidiel môže viesť k bodovému postihu podľa uváženia organizátorov.
  • S prvým kolom je nutné mať na stránke vytvorený účet a vyplnené aktuálne údaje. Ich neaktualizovanie znamená stratu 6 bodov a príklady sa ti zarátajú, ako by si bol kategória 9 (nedostaneš body za príklady 1.-4.). Po dodatočnom aktualizovaní údajov ti bude časť bodov vrátená.
  • Opravené riešenia si môžeš spolu s výsledkovkou a vzorovými riešeniami pozrieť na našej stránke riesky.sk.
Odovzdávanie

Odovzdávanie príkladov prebieha cez našu stránku, buď zo stránky aktuálneho kola, alebo z aktuálnych zadaní. Riešenie každého príkladu treba odovzdať ako samostatný súbor vo formáte .pdf s maximálnou veľkosťou 2MB. Každý súbor musí mať na úvodnej strane v ľavom hornom rohu hlavičku, ktorá obsahuje meno, triedu, školu a číslo príkladu. Môže vyzerať napríklad takto:

Ušiak Ušatý
7.A
ZŠ Ušiakova 42
Príklad číslo 5
Sústredenia

Po každej sérii sa uskutoční týždňové sústredenie pre najúspešnejších riešiteľov. Pozvánku dostane aspoň 36 najlepších riešiteľov, ktorí poslali tretie kolo a získali najmenej 80 bodov. Organizátori si vyhradzujú právo prihliadnuť na ročník a iné okolnosti.

Ak máte akékoľvek otázky, či nejasnosti, neváhajte nás kontaktovať.

Veľa šťastia pri riešení prajú Vaši vedúci.