Aktualizované pre 25. ročník 2022/2023

Súťaž je určená pre 5. až 9. ročník základných škôl a príslušné ročníky 8-ročných gymnázii.

Skladá sa z 2 nezávislých sérii – zimnej a letnej, ktoré prebiehajú počas jednotlivých polrokov. Každá séria sa skladá z 3 kôl a každé kolo z 10 príkladov, ktoré sú bodované na škále 0 až 10 bodov.

Kategórie a príklady
Kategória Určené pre Príklady
5 5. ročník 1, 2, 3, 4, 5
6 6. ročník, príma 2, 3, 4, 5, 6
7 7. ročník, sekunda 3, 4, 5, 6, 7
8 8. ročník, tercia 4, 5, 6, 7, 8
9 9. ročník, kvarta 5, 6, 7, 8, 9

Je dovolené riešiť aj príklady vyšších kategórii a príklad číslo 10, do výsledkovky sa však ráta len 5 najlepšie ohodnotených príkladov.

Pokyny pre riešiteľov
  • Príklady rieš samostatne. Za opisovanie a skupinové riešenia sa body delia počtom opisujúcich. Pri opakovanom porušení nemusí byť príklad uznaný vôbec.
  • Riešenie spíš vždy aj s postupom, ako si sa k nemu dopracoval, a s riadnym zdôvodnením jeho správnosti. Napíš vždy všetky výsledky, a prečo už iné správne neexistujú. Za riešenie obsahujúce iba odpoveď väčšinou body neudeľujeme.
  • V odovzdanom riešení sa neodvolávaj na počítačový program. Môžeš si ním pomôcť pri kreslení obrázkov alebo priebežných výpočtoch, no výsledné riešenie treba vysvetliť vlastnými silami.
  • Riešenie sa musí dať ručne skontrolovať. Počítač dokáže prejsť stovky možností, no organizátori sú stále len ľudia. Ak riešenie nevedia ručne skontrolovať, nemusia zaň udeliť body.
  • Riešenia je nutné poslať do termínu kola, ktorý je uvedený na stránke. Riešenia odoslané po termíne nemusia byť opravené. Viac informácii k odovzdávaniu nájdeš v časti Odovzdávanie.
  • Nedodržiavanie pravidiel môže viesť k bodovému postihu podľa uváženia organizátorov.
  • S prvým kolom je nutné mať na stránke vytvorený účet a vyplnené aktuálne údaje. Ich neaktualizovanie znamená stratu 6 bodov a príklady sa ti zarátajú, ako by si bol kategória 9 (nedostaneš body za príklady 1.-4.). Po dodatočnom aktualizovaní údajov ti bude časť bodov vrátená.
  • Opravené riešenia si môžeš spolu s výsledkovkou a vzorovými riešeniami pozrieť na našej stránke riesky.sk.
Odovzdávanie

Odovzdávanie príkladov prebieha cez našu stránku, buď zo stránky aktuálneho kola, alebo z aktuálnych zadaní. Riešenie každého príkladu treba odovzdať ako samostatný súbor vo formáte .pdf s maximálnou veľkosťou 2 MB. Každý súbor musí mať na úvodnej strane v ľavom hornom rohu hlavičku, ktorá obsahuje meno, triedu, školu a číslo príkladu. Môže vyzerať napríklad takto:

Ušiak Ušatý
7.A
ZŠ Ušiakova 42
Príklad číslo 5
Sústredenia

Po každej sérii sa uskutoční týždňové sústredenie pre najúspešnejších riešiteľov. Pozvánku určite dostane aspoň 36 najlepších riešiteľov, ktorí poslali tretie kolo a získali najmenej 80 bodov. V prípade nenaplnenia kapacity dostanú pozvánku aj ďalší riešitelia. Organizátori si vyhradzujú právo prihliadnuť na ročník a iné okolnosti.

Ak máte akékoľvek otázky, či nejasnosti, neváhajte nás kontaktovať.

Veľa šťastia pri riešení prajú Vaši vedúci.