Pravidlá

Pravidlá

Za rok sú dve série, zimná a letná. Každá séria sa skladá z troch kôl a každé kolo z deviatich príkladov a prémie. Príklady sú bodované na škále od 0 do 10 bodov a za prémiu môžeš získať 0 až 8 bodov.

Ktoré príklady sú pre mňa určené?

Kategória Príklady
5. ročník 1, 2, 3, 4, 5
6. ročník, príma 2, 3, 4, 5, 6
7. ročník, sekunda 3, 4, 5, 6, 7
8. ročník, tercia 4, 5, 6, 7, 8
9. ročník, kvarta 5, 6, 7, 8, 9

Môžeš riešiť aj vyššie príklady a prémiu, zarátame ti však 5 najlepších príkladov a prémiu.

Prémia

je špeciálny príklad, v ktorom sa snažíš dostať k najlepšiemu možnému výsledku. Na získanie plného počtu však nebudeš musieť dokázať, že tvoje riešenie je to najlepšie (stačí výsledok). Plný počet bodov (4 až 8 v závislosti od počtu riešiteľov prémie) dostaneš, ak ťa svojím riešením neprekoná žiadny iný riešiteľ.

Príklady rieš samostatne!

Za skupinové riešenia a opisovanie sa body delia počtom opisujúcich. Riešenia treba spísať vrátane postupu, ako si sa k nemu dopracoval, a či a prečo sú to všetky riešenia. Ak na riešenie používaš počítač, treba tiež matematické zdôvodnenie, vysvetlenie, ako program funguje a jeho kód.

Nezabudni na termíny!

Riešenia treba poslať do konca dňa termínu uvedeného v zadaniach, pričom je rozhodujúca pečiatka pošty alebo čas na našich serveroch. Za riešenia poslané po termíne bude udelený bodový postih podľa uváženia vedúcich, prípadne nemusia byť opravené.

Čo s mojimi riešeniami?

Riešenie každého príkladu treba napísať na osobitný papier formátu A4, ktorý má v ľavom hornom rohu hlavičku (aj eriešenia musia mať hlavičku). Hlavička obsahuje tvoje meno, triedu, školu a číslo príkladu. Môže vyzerať napríklad takto:


Ušiak Ušatý
7.A
ZŠ Ušiakova 42
Príklad číslo 5

Ak je jeden príklad na viacerých papieroch, treba papiere očíslovať a zopnúť. Riešenia nám môžeš doručiť troma spôsobmi:

  1. poslať na adresu:
    Riešky, Mgr. Viera Babišová, Gymnázium Grösslingová, Grösslingová 18, 811 09 Bratislava 1
  2. odovzdať elektronicky. Viac informácií nájdeš na riesky.sk/eriesenia
  3. Žiaci GAMČE (Gymnázia Grösslingová 18) môžu odovzdať svoje riešenia vedúcemu v deň termínu cez prestávku od 8:45 do 8:55 pri vrátnici školy. Po tejto prestávke budú hodnotené ako riešenia odovzdané po termíne.

Prihláška, obálky a známky

S prvým kolom musíš vyplniť eprihlášku. Nevyplnenie eprihlášky znamená stratu do 6 bodov (a príklady budu započítané ako keby ste boli kategória 9), ak eprihlášku vyplníš dodatočne, body ti vrátime.

Pokiaľ chceš dostávať riešenia poštou, je potrebné, aby si s prvým kolom poslal 3 obálky formátu A5 a 3 známky v hodnote 0,60€. Ak takto nespravíš strhneme ti až 6 bodov, ak nám ich pošleš dodatočne, body ti vrátime. Žiaci z GAMČE dostanú svoje riešenia v škole (netreba posielať obálky, známky).

Opravené riešenia ti budú zaslané späť aj s výsledkovou listinou. Po sérii bude najlepších 36 riešiteľov pozvaných na sústredenie pod podmienkou, že poslali riešenia tretieho kola a získali celkovo aspoň 80 bodov. Organizátori si vyhradzujú právo prihliadnuť na ročník a iné okolnosti.

Ak sa ti náš seminár páči, neváhaj a povedz o ňom aj tvojim spolužiakom a kamarátom.

Veľa šťastia pri riešení ti prajú Vedúci :)