Aktualizované pre 26. ročník 2023/2024

Súťaž je určená pre 5. až 9. ročník základných škôl a príslušné ročníky 8-ročných gymnázii.

Skladá sa z 2 nezávislých sérii – zimnej a letnej, ktoré prebiehajú počas jednotlivých polrokov. Každá séria sa skladá z 3 kôl a každé kolo z 10 príkladov, ktoré sú bodované na škále 0 až 10 bodov.

Kategórie a príklady
Kategória Určené pre Príklady
5 5. ročník 1, 2, 3, 4, 5
6 6. ročník, príma 2, 3, 4, 5, 6
7 7. ročník, sekunda 3, 4, 5, 6, 7
8 8. ročník, tercia 4, 5, 6, 7, 8
9 9. ročník, kvarta 5, 6, 7, 8, 9

Je dovolené riešiť aj príklady vyšších kategórii a príklad číslo 10, do výsledkovky sa však ráta len 5 najlepšie ohodnotených príkladov.

Pokyny pre riešiteľov
  • Príklady rieš samostatne. Za opisovanie a skupinové riešenia sa body delia počtom opisujúcich. Pri opakovanom porušení nemusí byť príklad uznaný vôbec.
  • Riešenie spíš vždy aj s postupom, ako si sa k nemu dopracoval, a s riadnym zdôvodnením jeho správnosti. Napíš vždy všetky výsledky, a prečo už iné správne neexistujú. Za riešenie obsahujúce iba odpoveď väčšinou body neudeľujeme.
  • V odovzdanom riešení sa neodvolávaj na počítačový program. Môžeš si ním pomôcť pri kreslení obrázkov alebo priebežných výpočtoch, no výsledné riešenie treba vysvetliť vlastnými silami.
  • Riešenie sa musí dať ručne skontrolovať. Počítač dokáže prejsť stovky možností, no organizátori sú stále len ľudia. Ak riešenie nevedia ručne skontrolovať, nemusia zaň udeliť body.
  • Riešenia je nutné poslať do termínu kola, ktorý je uvedený na stránke. Riešenia odoslané po termíne nemusia byť opravené. Viac informácii k odovzdávaniu nájdeš v časti Odovzdávanie.
  • Nedodržiavanie pravidiel môže viesť k bodovému postihu podľa uváženia organizátorov.
  • S prvým kolom je nutné mať na stránke vytvorený účet a vyplnené aktuálne údaje. Ich neaktualizovanie znamená stratu 6 bodov. Po dodatočnom aktualizovaní údajov ti bude časť bodov vrátená.
  • Opravené riešenia si môžeš spolu s výsledkovkou a vzorovými riešeniami pozrieť na našej stránke riesky.sk.
  • For your own convenience, you can submit your solutions in English. We will then evaluate them according to the same criteria as if they were sent in Slovak.
Odovzdávanie

Odovzdávanie príkladov prebieha cez našu stránku, buď zo stránky aktuálneho kola, alebo z aktuálnych zadaní. Riešenie každého príkladu treba odovzdať ako samostatný súbor vo formáte .pdf s maximálnou veľkosťou 2 MB. Každý súbor musí mať na úvodnej strane v ľavom hornom rohu hlavičku, ktorá obsahuje meno, triedu, školu a číslo príkladu. Môže vyzerať napríklad takto:

Ušiak Ušatý
7.A
ZŠ Ušiakova 42
Príklad číslo 5
Sústredenia

Po každej sérii sa uskutoční týždňové sústredenie pre najúspešnejších riešiteľov. Pozvánku určite dostane aspoň 36 najlepších riešiteľov, ktorí poslali tretie kolo a získali najmenej 80 bodov. V prípade nenaplnenia kapacity dostanú pozvánku aj ďalší riešitelia. Organizátori si vyhradzujú právo prihliadnuť na ročník a iné okolnosti.

Ak máte akékoľvek otázky, či nejasnosti, neváhajte nás kontaktovať.

Veľa šťastia pri riešení prajú Vaši vedúci.