Môžete nám písať
  • kvôli stránke na it@riesky.sk
  • kvôli zadaniam na zadania@riesky.sk
  • kvôli ostatným dotazom na riesky@riesky.sk