Odporúčaný článok

2% z dane - Milí Ušiaci, rodičia, Tak ako minulý rok, tak aj tento sú Riešky poberateľom 2% z dane. Aj vďaka 2% z dane vieme financovať chod semináru, zorganizovať sústredenia a tábor a … Prejsť na článok

×
# Meno Škola Kat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :( Σ1
1 Matej Vaško GAMČA
6
10 10 ? 10 10 ? 40
1 Matúš Fülöp GAMČA
9
10 10 10 10 ? 40
1 Viktoriia Boyko ZŠ+MŠ Budimír
5
? 10 10 ? 10 10 40
4 Teo Gertler GAMČA
9
9 10 ? 10 10 ? 39
5 Vincent Huňa ŠpMNDaG
6
8 10 ? 10 10 38
6 Daniel Ulický SZŠ BESST, TT
6
9 8 ? 7 8 32
7 Alena Chladna GAMČA
7
10 ? 10 10 ? 30
7 Eliška Bratková GAMČA
7
10 ? 10 ? 10 30
7 Filip Hladik GAMČA
7
10 ? 10 ? 10 30
7 Linda Molnarova ŠpMNDaG
6
10 10 ? 10 30
7 Martin Domány SŠ Novohradská
7
10 ? 10 10 ? 30
7 Matej Cisko GAMČA
9
10 ? 10 10 ? 30
7 Mojmír Hájek GAMČA
9
10 ? 10 10 ? 30
7 Norbert Barnáš GAMČA
9
10 ? 10 10 ? 30
7 Rastislav Pech GAMČA
9
10 ? 10 10 ? 30
7 Richard Gottweis GMA
6
10 10 ? 10 ? 30
7 Richard Krajča GAMČA
9
10 ? 10 10 ? 30
7 Tamarka Krivošíková SŠ Novohradská
8
? 10 10 10 ? 30
7 Tereza Višňovská G Metodova, BA
6
10 10 ? 10 ? 30
7 Tomáš Zuzík ZŠ+MŠ Dubová, BA
8
? 10 ? 10 10 30
7 Tomáš Šavol ŠpMNDaG
9
10 ? 10 10 ? 30
7 Zuzana Kovárová G Metodova, BA
6
10 10 ? 10 ? 30
7 Žofia Bartová SZŠ Bajkalská, BA
8
? 10 ? 10 10 30
24 Eliška Gašparíková CZŠ Narnia, BA
7
10 ? 9 10 ? 29
24 Michal Haverlík GAMČA
9
9 ? 10 10 ? 29
24 Pavol Čipka GAMČA
6
9 10 ? 10 ? 29
27 Marián Kovaľ GAMČA
9
8 10 ? 10 ? ? 28
27 Šimon Komara ZŠ Kúpeľná 2
8
? 8 ? 10 10 28
29 Klára Kusovská GAMČA
7
7 ? 10 ? 10 27
29 Martin Roman GAMČA
9
10 ? 7 10 ? 27
29 Matej Krajčír SŠ Novohradská
6
7 10 ? 3 7 27
29 Patrik Sklenár ZŠ Komenského, SL
6
9 8 ? 10 ? 27
29 Pavol Rybár GAMČA
7
7 ? 1 10 9 27
29 Samuel Onderik SŠ Sv. Rodiny, BA
6
10 7 ? 10 27
35 Jakub Hudec GAMČA
6
9 6 ? 10 ? 25
36 Marek Syč EZŠ, BA
8
? 7 10 ? 7 24
36 Theo Levrinc ŠpMNDaG
6
6 8 ? 10 ? 24
38 Leonhard Miklas Schulz GAMČA
6
7 8 ? 0 8 ? 23
38 Simona Haverlíková Gymnázium Grosslingová
9
3 3 7 10 ? 23
38 Timo Valky SŠ Novohradská
7
8 ? 10 ? 5 23
38 Tomáš Urmanič GAMČA
6
10 10 ? 1 2 23
42 Adela Filkornová GAMČA
9
10 ? 10 ? ? 20
42 Adela Pulišová ZŠ Karloveská, BA
8
? 10 ? 10 ? 20
42 Andrej Rybar ZŠ+MŠ Komenského, BA
5
? 10 10 ? 20
42 David Pázman GAMČA
8
? 10 10 ? ? 20
42 Dávid Filo ZŠ Mariánska, PD
9
10 ? 10 ? ? 20
42 Ivana Kováčová GAMČA
9
10 ? 10 ? ? 20
42 Jakub Hladík GAMČA
9
10 ? 10 ? ? 20
42 Jakub Lecák GAMČA
9
10 10 ? ? 20
42 Jana Oswaldová GAMČA
8
? 10 ? 10 ? 20
42 Lipka Lukas ŠpMNDaG
8
? 10 ? 10 ? 20
42 Lucia Tomčániová GAMČA
9
10 ? 10 ? ? 20
42 Lucia Tóthová GAMČA
8
? 10 ? 10 ? 20
42 Marek Haverlík ŠpMNDaG
5
? 10 10 ? 20
42 Martin Pistovčák GAMČA
9
10 ? 10 ? ? 20
42 Matej Stupka SŠ Novohradská
7
3 ? 10 ? 7 20
42 Tomáš Halamiček SŠ Novohradská
9
10 ? 10 20
42 Tomáš Černý G L. Sáru
8
? 10 ? 10 ? ? 20
42 Ľuboš Šesták ZŠ+MŠ Vývojová, BA
8
? 10 10 ? ? 20
60 Alica Jencova SŠ Novohradská
8
? 10 ? 9 ? ? 19
60 Branislav Krajčík ŠpMNDaG
5
? 6 10 ? 3 19
60 Nina Solaničová GMA
7
9 ? ? 10 19
63 Jakub Lafférs ZŠ Narnia, BB
7
7 ? 1 10 ? 18
63 Jakub Studenka SŠ Novohradská
6
7 4 ? 0 ? 7 ? 18
65 Juraj Strizko GAMČA
9
10 ? 7 ? ? 17
65 Ján Dokupil EZŠ, BA
8
? 10 ? 7 17
67 Dorota Barkáčová SŠ Novohradská
6
7 7 1 15
67 Roman Zold ZŠ+MŠ Komenského, BA
5
? 6 9 ? 15
69 Lucia Ondrušová ZŠ Ostredková, BA
5
? 6 10 ? 4 12
70 Jakub Imrišek GAMČA
8
? 10 10
70 Julka Pleschová SŠ Novohradská
8
? 10 ? ? 10
70 Martina Hodulova La Salle
8
? 10 ? 10
70 Michaela Plšíková GPUK
9
10 ? ? 10
70 Šimon Halamiček SŠ Novohradská
8
? 10 10
70 Šimon Sater GAMČA
8
? ? 10 ? 10
76 Samuel Havalda SŠ Novohradská
9
5 ? 7 ? 3 9
77 adam gondzur CZŠ Narnia, BA
7
8 8
78 Jakub Orlík GAMČA
7
5 ? 0 1 ? 1 ? 7
79 Alena Koutná ZŠ Lachova, BA
5
? 0
79 Dominik Bezák ŠpMNDaG
8
? ? ? 0