Koniec: 09. november 2020 22:00
Do konca: kolo skončilo
Naši dobrodruhovia Michard, Vikiel, Ena a Mertor sa vybrali hľadať tajomnú knižnicu, ktorá by mala mať všetky odpovede. „Viete niekto čítať túto zvláštnu mapu?“ spýtala sa po pár hodinách kráčania Ena. „Ono je celkom ťažké určiť súradnice možných lokácií knižnice na tejto mape,“ ohradil sa Vikiel, ktorý sa uprene díval do mapy, „a okrem toho ideme zatiaľ len chvíľku.“ „Len chvíľku?! Veď kráčame už hodiny,“ ozvala sa neveriacky Ena. „Naozaj?“ začudoval sa Vikiel, „Mne sa zdá, že ideme len nejakých 10 minút.“ „Veď som vám hovoril, že čas tu plynie inak,“ zapojil sa do rozhovoru Mertor, „ale mám pre teba jednu hru na zabavenie, Ena, lebo vyzerá, že tebe tu čas plynie najrýchlejšie.“

1. príklad

Kategórie:
5
Mertorova hra pozostáva z viacerých kôl. Ena získala v predchádzajúcom kole 185 bodov a navýšila svoje priemerné skóre za kolo z 176 na 177 bodov. Koľko bodov musí Ena získať v ďalšom kole, aby bolo jej priemerné skóre 178?

Komentáre (0)

 • Žiadne komentáre

Pridaj komentár

Pridať komentár môžeš iba keď si prihlásený!

Prihlásiť sa

„Už sme na prvom mieste, kde by podľa tej legendy mohla byť knižnica,“ povedal Vikiel, keď sa Ena dohrala, „avšak nič nevidím.“ „Možno je skrytá pod zemou,“ navrhol Michard. Dobrodruhovia sa obzerali okolo seba, nevidiac nič iné ako rovnú zem bez stromov a zeleného porastu. „Možno sme sa len nepostavili na presné miesto. Možno sa nám knižnica ukáže, ak tak spravíme,“ poznamenal Mertor a pomaly vykročil vpred. Zrazu sa zamihotal vzduch a pred nimi sa zjavil stánok. „Pristúpte bližšie, pristúpte bližšie! A zažite magickú šou o akej sa vám nikdy nechyrovalo!“ kričal pán v stánku a miešal karty. Dobrodruhovia prišli bližšie a Vikiel sa začudoval: „To ako môžete povedať, že sa tieto dve čísla rovnajú?“ Pán v stánku sa usmial: „Veľmi jednoducho, zaokrúhlil som jedno číslo a dostal som druhé, takže sa zaokrúhlene rovnajú.“

2. príklad

Kategórie:
5
6
Pán v stánku používa veľmi zvláštne zaokrúhľovanie. Zobral si číslo, ktoré neobsahovalo cifru 0 a postupne ho zaokrúhlil nahor na desiatky, nahor na stovky a nahor na tisícky (vždy to pôvodné číslo). Keď tieto tri čísla sčítal, získal číslo 5730. Aké mohlo byť jeho pôvodné číslo, ak vieme, že jeho posledná cifra bola najmenšia?

Komentáre (4)

 • bazdu
  03. november 2020 19:44

  Keď je posledná cifra N, tak môže byť tá cifra N aj na mieste desiatok/stoviek/tisícok alebo sa to ráta, že posledná cifra už nie je najmenšia?

 • mišo Vedúci
  03. november 2020 20:51

  Ahoj,
  posledná cifra musí byť menšia ako všetky ostatné.

  Mišo

 • Tamarka_Krivosikova
  08. november 2020 10:16

  Určite platí Mišov komentár? Určite sa posledná (najmenšia) číslica nemôže vyskytovať viackrát v pôvodnom čísle?

 • mišo Vedúci
  08. november 2020 18:31

  Ahojte,
  keďže je už neskoro a stále sú k tomu otázky, rozhodli sme sa, že budeme uznávať obe možnosti. Ak teda už máte riešenie, ktoré ráta s poslednou cifrou menšou od ostatných, alebo sa vám najmenšia cifra niekde opakuje, pokojne ho pošlite.

  Mišo

Pridaj komentár

Pridať komentár môžeš iba keď si prihlásený!

Prihlásiť sa

„To máte teda zaujímavý spôsob zaokrúhľovania,“ skonštatoval Vikiel. „Nepočuli ste náhodou o knižnici, ktorá obsahuje všetky odpovede?“ spýtala sa zrazu Ena. „Knižnica všetkých odpovedí?“ zamyslel sa pán zo stánku, „Neviem, ale poďte možno budú niečo vedieť moji kamaráti Klaus a Obor. Zavediem vás k nim.“

3. príklad

Kategórie:
5
6
7
Pán zo stánku, Klaus a Obor bývajú na tej istej strane ulice. Pán zo stánku zistil, že keď ide na návštevu k Obrovi, spraví pri tom o 360 krokov viac ako keď ide ku Klausovi. Obor na ceste ku Klausovi spraví zas o 120 krokov menej ako keď ide k pánovi zo stánku. Klaus raz išiel najprv k Obrovi, od neho k pánovi zo stánku a naspäť k sebe domov a spravil pri tom 600 krokov. Vieme ešte, že Klausove kroky sú 2-krát dlhšie ako kroky pána zo stánku. Zistite, ktorý z nich býva uprostred a koľko krokov spraví Obor, keď ide na návštevu k pánovi zo stánku.

Komentáre (6)

 • adam.jenca
  21. október 2020 11:27

  Je ulica rovná?

 • mišo Vedúci
  21. október 2020 17:26

  Ahoj,
  áno, ulica je rovná. Môžeš rátať s tým, že všetci bývajú v podstate na jednej priamke.

  Mišo

 • TimotejManczal
  21. október 2020 18:47

  A Obor má rovnaké kroky ako pán zo stánku alebo ako Klaus či my to máme zistiť?

 • mišo Vedúci
  22. október 2020 08:56

  Ahoj,
  veľkosť Obrových krokov nie je známa. Ak ju chceš v riešení využiť, budeš ju musieť zistiť.

  Mišo

 • Majko
  04. november 2020 14:43

  Keď sa v zadaní píše "Ide na návštevu", myslí sa tým, že ide tam aj späť, alebo iba tam?
  Ďakujem

 • mišo Vedúci
  04. november 2020 15:21

  Ahoj,
  do počtu krokov cestou na návštevu sa ráta len jedna cesta.

  Mišo

Pridaj komentár

Pridať komentár môžeš iba keď si prihlásený!

Prihlásiť sa

„Knižnica všetkých odpovedí?“ rozmýšľal Klaus, „Možno som o tom niečo počul, čo ty Obor?“ Klaus sa otočil na Obra, ale ten len mykol plecami, že nevie a ďalej sa len prizeral. „Tak nám povedz, čo vieš!“ rozkázala Ena. „Ale pokoj, pokoj. Informácie sú drahé v tejto dobe. Čo mi za ne dáte?“ Dobrodruhovia sa na seba pozreli. Nemali veľmi čo rozdávať. „Nič, že?“ uškrnul sa Klaus, „Ale keďže sa mi vcelku páčite, tak vám niečo poviem, ak si so mnou jeden z vás zahrá môj šach.“

4. príklad

Kategórie:
5
6
7
8

Klausova šachovnica má tvar ôsmych políčok vedľa seba a každý hráč má tri figúrky: kráľa (K), jazdca (J) a vežu (V). Na obrázku vidíte ich počiatočné rozostavenie.


Každá figúrka sa môže pohybovať aj doľava aj doprava, ak má k dispozícií vhodné miesto. Každý ťah musí smerovať buď na prázdne políčko alebo na políčko obsadené súperovou figúrkou, ktorú tým pádom vyhodí a odstraňuje sa zo šachovnice. Kráľ sa môže pohybovať vždy len o jedno políčko a nesmie sa ťahom dostať do „šachu“ – na políčko ohrozené súperom. Jazdec sa pohybuje o dve políčka vpravo alebo o dve políčka vľavo, pričom políčko uprostred preskakuje. Veža sa môže posunúť o ľubovoľný počet políčok, pričom nemôže prejsť cez obsadené políčko. Ani po pohybe týchto figúrok nesmie byť kráľ ohrozený súperom.

Kráľ:
Jazdec:
Veža:

Ak hráčovi nezostáva žiaden prípustný ťah, hra končí remízou. Hráč, ktorý ohrozí súperovho kráľa tak, že kráľ nemá kam utiecť, dal mat a vyhráva. Začína biely. Dokáže niektorý hráč zabezpečiť, aby vyhral, bez ohľadu na to, ako hrá súper? Ak áno, určte ktorý a ako to docieli. Ak nie, vysvetlite prečo.

Komentáre (6)

 • AdelaHeftyova
  24. október 2020 17:34

  Môžem spraviť ťah, ktorým ohrozím svojho kráľa? Je tento ťah povolený?

 • mišo Vedúci
  24. október 2020 20:48

  Ahoj,
  povolené sú iba ťahy, po ktorých nebude Tvoj kráľ ohrozený súperovými figúrkami. Zadanie sme doplnili.

  Mišo

 • bazdu
  03. november 2020 19:49

  A keď jazdec preskočí súperovu figúrku, tak tá figúrka, ktorú preskočil, bude vyhodená?

 • mišo Vedúci
  03. november 2020 20:43

  Ahoj,
  figúrka bude vyhodená, len ak súper stúpi na políčko obsadené touto figúrkou. Ak teda jazdec preskočí nejakú figúrku, táto figúrka nebude výhodná.

  Mišo

 • bazdu
  04. november 2020 18:01

  A to že ,,Hráč, ktorý ohrozí súperovho kráľa tak, že kráľ nemá kam utiecť, dal mat a vyhráva" znamená že napr. kráľ bol zahnaný do kúta a keď stúpi na políčko, kde ho súper môže vyhodiť, tak prehral?

 • mišo Vedúci
  04. november 2020 18:46

  Ahoj,
  ak je kráľ ohrozený a nemá sa kam uhnúť, ani nemôže zablokovať svoje ohrozenie inou figúrkou, tak prehral. Inak sa to dá povedať aj tak, že ak bez ohľadu na to, čo hráč spraví, súper by dokázal následne kráľa vyhodiť, potom hráč prehral.

  Mišo

Pridaj komentár

Pridať komentár môžeš iba keď si prihlásený!

Prihlásiť sa

„To bola super hra!“ zvolal Klaus, „Ďakujem vám, dávno som sa takto nezabavil, lebo Obor so mnou takýto šach nechce hrávať. Tak a teraz k sľúbenej odmene. Ukážte mi vašu mapu.“ Vikiel podal Klausovi mapu a všetci naši dobrodruhovia sa nad ňu sklonili, aby videli, čo bude Klaus ukazovať. „Tu na tomto mieste sa nachádza Knižnica všetkých odpovedí,“ ukázal Klaus na jednu z ich zakreslených značiek. „To je zlé miesto,“ poznamenal pán zo stánku. „Máš pravdu,“ prikývol Klaus, „cesta je tam zložitá a je možné, že sa na nej stratíte, lebo nikto v tomto svete nechce, aby sa ľudia z vonku dostali k ich tajomstvám. Ale keďže ste mi spravili láskavosť, tak vám darujem môj kompas. Ak odhalíte jeho tajomstvo, tak sa nestratíte a zavedie vás ku Knižnici.“

5. príklad

Kategórie:
5
6
7
8
9
Klausov kompas pozostáva z dotýkajúcich sa krúžkov (znázornené na obrázku). V každom z nich sa nachádza jedno kladné celé číslo, pričom rovnaké čísla sa môžu opakovať. Hrdinovia si vybrali jeden krúžok a spočítali súčet čísel v tých krúžkoch, ktorých sa dotýkal. Zistili, že nech by si vybrali akokoľvek, dostali by ten istý výsledok. Aký najmenší výsledok mohli dostať?

Komentáre (2)

 • bazdu
  07. november 2020 10:00

  Musia byť v krúžkoch rovnaké čísla, alebo môžu byť iné?

 • mišo Vedúci
  07. november 2020 12:10

  Ahoj,
  čísla v krúžkoch sa môžu opakovať, ale nemusia.

  Mišo

Pridaj komentár

Pridať komentár môžeš iba keď si prihlásený!

Prihlásiť sa

„Ďakujeme, Klaus,“ povedali dobrodruhovia, keď spojazdnili kompas a po krátkej rozlúčke s týmito tromi pánmi sa už ponáhľali opäť na cestu do Knižnice. Nešli dlho, keď sa pred nimi zrazu objavila obrovská brána s nápisom „NEODPORÚČAME VSTUPOVAŤ”. Michard pobehol k bráne a pokúsil sa ju otvoriť. „Čo to robíš?!“ skríkla Ena, „Keď nám neodporúčajú vstúpiť, tak je na to asi závažný dôvod a ja tu nechcem zomrieť.“ „Ale kompas nám ukazuje, že toto je tá správna cesta do knižnice, nebodaj sa už nechceš dostať domov?“ povedal Mertor. „Chcem, ale...“ začala Ena, ale Michard ju prerušil, „Poďte sa sem pozrieť. Máme zadať kód na to, aby sa nám brána otvorila.“ „Ale aký je kód?“ spýtal sa Mertor. „Pozrite, kompas nám dal nápovedu,“ ozval sa Vikiel a hneď sa pustil do riešenia.

6. príklad

Kategórie:
5
6
7
8
9
Kód od brány je štvorciferné číslo. Kompas o ňom povedal, že:
 1. Je deliteľné číslom 13.
 2. Jeho prvé aj posledné dvojčíslie sú dvojciferné prvočísla.
 3. Ak sčítame prvé a posledné dvojčíslie, dostaneme druhú mocninou nejakého celého čísla.
 4. Cifra na mieste stoviek je o 4 menšia ako najväčšia cifra (alebo cifry).
 5. Ciferný súčin je deliteľný číslom 49.
Zistite, aký je kód od brány.

Poznámka: Druhú mocninu čísla dostaneme tak, že dané číslo vynásobíme sebou samým.
Poznámka 2: Ciferný súčin čísla dostaneme tak, že postupne vynásobíme všetky jeho cifry.

Komentáre (7)

 • SaraBorska
  13. október 2020 22:26

  Ciferný súčet štvorciferného čísla je deliteľný 49-nou?

 • mišo Vedúci
  14. október 2020 10:06

  Ahoj,
  nie ciferný súčet, ale ciferný súčin má byť deliteľný 49. Ciferný súčin dostaneš tak, že si vezmeš cifry pôvodného čísla a vynásobíš ich.

  Mišo

 • SaraBorska
  16. október 2020 11:30

  Ďakujem, zle som čítala.

 • SaterS
  24. október 2020 17:51

  Dobrý deň,
  nemá to byť náhodou že druhá mocnina daného čísla bude to celé číslo? Ak áno tak prepáčte, asi som zle pochopil. Lebo súčet dvoch dvojciferných čísel je max. 3-ciferné číslo a hocikoľko-násobok 4-ciferného čísla nemôže byť trojciferné číslo.

 • mišo Vedúci
  24. október 2020 20:17

  Ahoj,
  súčet spomínaných dvojčísel nemusí byť druhou mocninou daného 4-ciferného čísla, ale ľubovoľného celého. Ak by napríklad vyšiel 100, tretia podmienka bude stále platiť keďže 100 je druhá mocnina 10.

  Mišo

 • SaterS
  24. október 2020 20:58

  jaj tak už mi to doslo to je cele hocijake cislo

 • SaterS
  24. október 2020 23:01

  ok dakujem

Pridaj komentár

Pridať komentár môžeš iba keď si prihlásený!

Prihlásiť sa

„Máme to!“ zvolal Michard a zadal kód do brány, ktorá sa so škrípaním otvorila. Pred našimi dobrodruhmi sa rozprestrel park, ktorým viedla vydláždená cestička so zaujímavým vzorom.

7. príklad

Kategórie:
5
6
7
8
9
Vzor dlaždíc vyzerá asi takto: Má tvar obdĺžnika ABCD, kde je na strane CD vyznačený bod X rôzny od bodov C a D. Cez bod C je vedená rovnobežka s priamkou AX, ktorá pretína priamku AD v bode Y. Určte pomer obsahov trojuholníkov XDY a ABX.

Komentáre (0)

 • Žiadne komentáre

Pridaj komentár

Pridať komentár môžeš iba keď si prihlásený!

Prihlásiť sa

Dobrodruhovia potichu kráčali parkom, obzerajúc sa na všetky strany, aby ich náhodou niečo neprekvapilo. Park vyzeral veľmi pokojne až na to, že bol až príliš pokojný a tichý. Ani jeden jediný lístok na strome sa nepohol, vánok nezafúkal. Ich šuchotajúce kroky boli to jediné, čo bolo počuť na míle ďaleko. Po pár minútach chôdze sa ocitli pred vchodom do budovy. Na dverách bol jednoduchý nápis a pod ním okienko: „VLOŽTE 42 GRAMOV“. Dobrodruhovia sa jeden na druhého začudovane pozreli. „Čo to znamená?“ spýtala sa Ena šepotom, ako keby sa bála narušiť ticho. „Asi máme použiť tamtú reťaz a tie kliešte,“ povedal Michard ukazujúc na zvinutú reťaz na zemi.

8. príklad

Kategórie:
5
6
7
8
9
Dobrodruhovia majú reťaz so 150 článkami, z ktorých každý váži 1 gram. Nájdite najmenší počet článkov, ktoré musia kliešťami zlomiť, aby boli schopní kombináciou niekoľkých častí reťaze vytvoriť všetky hmotnosti 1 gram, 2 gramy, ... , 149 gramov, 150 gramov. Zlomený článok tiež váži 1 gram.

Komentáre (2)

 • JakubK
  18. október 2020 11:53

  Mám reťaz s piatimi článkami a zlomím prostredný. Vzniknú mi dve reťaze dlhé dva a tri články, alebo tri reťaze dlhé dva, dva a jeden článok?
  Ďakujem za odpoveď.

 • mišo Vedúci
  18. október 2020 22:09

  Ahoj,
  keď zlomíš nejaký článok, ktorý sa nachádza v strede, dostaneš 3 časti, zlomený článok a po 1 časti reťaze na každej strane. V tvojom prípade s 5 článkami dostaneš časti dlhé 2, 2 a 1(ten zlomený článok).

  Mišo

Pridaj komentár

Pridať komentár môžeš iba keď si prihlásený!

Prihlásiť sa

Po vložení štyridsiatich dvoch gramov do okienka sa dvere otvorili a za nimi stál postarší pán. „Vitajte, ja som strážca tohto domu, čomu vďačím za vašu návštevu?“ spýtal sa našich dobrodruhov. „Toto je Knižnica všetkých odpovedí?“ spýtala sa Ena. „Pssst,“ ticho ju okríkol Michard, aby nehovorila o knižnici pred obyvateľmi tohto sveta. „Knižnicu hľadáte?“ povzdychol si strážca, „Niekde by tu mali byť dvere vedúce aj do nej. Ak budete mať šťastie možno budú aj otvorené. Poďte za mnou.“ Strážca im pokynul, aby ho nasledovali a naši dobrodruhovia sa opatrne vybrali za ním.

9. príklad

Kategórie:
5
6
7
8
9
V dome je na dlhej rovnej chodbe 100 dverí označených číslami od 1 do 100. Dvere majú špeciálne zámky, v ktorých možno neobmedzene veľakrát otočiť kľúčom v smere hodinových ručičiek. Po prvom otočení sa dvere odomknú, po druhom otočení sa zamknú, po treťom otočení sa odomknú, po štvrtom sa opäť zamknú, a tak ďalej. Na začiatku sú všetky dvere zamknuté. V noci príde postupne 100 ľudí. Prvý človek otočil kľúčom vo všetkých dverách. Druhý človek otočil kľúčom v každých druhých dverách. Tretí človek otočil kľúčom v každých tretích, štvrtý človek v každých štvrtých, a tak ďalej až nad ránom stý človek otočil kľúčom len v stých dverách. Ktoré dvere budú ráno odomknuté?

Komentáre (0)

 • Žiadne komentáre

Pridaj komentár

Pridať komentár môžeš iba keď si prihlásený!

Prihlásiť sa

„Máte to ale šťastie, tieto dvere včera neboli odomknuté,“ poznamenal strážca, keď pristúpil k jedným z dverí, „tadiaľto sa dostanete priamo do Knižnice všetkých odpovedí, snáď nájdete aj tú, ktorú hľadáte.“ Dobrodruhovia sa poďakovali za pomoc a postupne prešli cez dvere do príjemne osvetlenej veľkolepej miestnosti. „Vy ste tí noví pomocníci?“ ozval sa zrazu hlas, „Som tak rada, že vás poslali, prosím pomôžte mi rozmiestniť tieto informácie na ich miesta.“ Podišla k nim pani v okuliaroch a podala každému z nich ťažkú krabicu.

10. príklad

Kategórie:
5
6
7
8
9
Miestnosť je rozdelená na a\times b políčok. Koľkými spôsobmi vieme do nej rozmiestniť informácie tak, aby v každom riadku bol párny počet informácií a v každom stĺpci nepárny počet informácií? Na každom políčku môže byť len jedna informácia.

Komentáre (0)

 • Žiadne komentáre

Pridaj komentár

Pridať komentár môžeš iba keď si prihlásený!

Prihlásiť sa

„Prepáčte mi, ale my nie sme žiadni pomocníci,“ ozval sa Mertor, keď poukladali všetky informácie. „Nie?“ začudovala sa pani v okuliaroch, „A kto ste potom?“ „Prišli sme nájsť odpovede do Knižnice,“ odpovedal Vikiel. „Aha, takže ste zákazníci. Ospravedlňujem sa, ale tých tu veľa nemávam,“ povedala pani v okuliaroch, „nasledujte ma.“ S tým sa pobrala popri množstve miestností s mihotavými informáciami na podlahe v každej z nich. „Čo by ste chceli vedieť?“ spýtala sa pani s okuliarmi, „Chcete zistiť ako sa správne ukladajú ovce na pastvinu?“ „To tu máte odpoveď i na to?“ spýtal sa zaskočene Michard. „Samozrejme, máme tu odpoveď na všetko. Počkajte tu,“ povedala im a vbehla do jednej miestnosti zoberúc jednu informáciu a potom sa k nim vrátila a vložila ju Michardovi do ruky. Tomu sa zrazu pred očami začalo prehrávať video.

Prémia 1

Kategórie:
5
6
7
8
9
Tento príklad je iný ako ostatné. Nemusíš spisovať svoj postup, stačí nám poslať riešenie. Viac informácií nájdeš v pravidlách.
Lúka pozostáva zo štvorčekovej siete 26\times 26. Nachádzajú sa na nej vlci (V) a ovce (O). Chcete na lúku vyhnať aj svojich 60 zvyšných oviec, no nechcete, aby ich zožrali vlci ani aby sa ovce pobili o trávu a preto musí platiť nasledovné:
 1. Na jednom políčku je vždy najviac jedno zviera.
 2. Všetky ovce musia byť v jednej oplotenej oblasti. Plot prechádza jedine po stranách štvorčekov a musí byť súvislý.
 3. Žiaden vlk nemôže byť v oplotenej oblasti.
 4. Aby sa ovce nepobili, každá môže mať na ôsmich políčkach okolo seba najviac jednu inú ovcu.

Rozostavte zvyšných 60 oviec a postavte plot tak, aby bol obvod plota čo najmenší. Ovcami, ktoré sú už na lúke, nemôžete hýbať.

Video skončilo a Michard sa poobzeral okolo seba a povedal: „Tak zbytočnú informáciu som ešte nedostal.“ „Tak po akú odpoveď ste sem prišli?“ spýtala sa pani v okuliaroch, ktorá si ich pozorne obzerala. „Chceme zistiť ako sa vieme dostať naspäť do nášho sveta,“ odvetila Ena. „Takže vy ste z vonku,“ zamyslela sa pani s okuliarmi, „uvidím, čo nájdem. Zatiaľ ma tu počkajte.“ A s tými slovami zmizla a našim dobrodruhom nezostalo nič iné len čakať na jej návrat.

Komentáre (7)

 • SaterS
  31. október 2020 11:48

  A keby som spravil tú ohradu okolo vlkov rata sa ze je to akoze v oplotenej oblasti alebo to je len tak že nesmie byť v ovciom uzemí? Dakujem

 • mišo Vedúci
  31. október 2020 13:25

  Ahoj,
  oblasť považujeme za oplotenú, ak je plot okolo nej zo všetkých strán. Ak by si spravil ohradu okolo všetkých vlkov, boli by vlky vnútri v oplotenej oblasti, čo nechceme. Plot má viesť okolo oviec.

  Mišo

 • TimotejManczal
  31. október 2020 16:04

  A majú byť všetky ovce v jednom výbehu alebo v jednej oplotenej oblasti?

 • SaterS
  01. november 2020 10:58

  a v rohoch sa plot môze dotýkat ?

 • Majko
  01. november 2020 13:05

  Musí byť vnútro ohrady súvislé?
  Ďakujem

 • mišo Vedúci
  01. november 2020 15:19

  Ahojte,
  všetky ovce majú byť v jedinej oplotenej oblasti. Ak sa plot dotýka sám seba, napríklad má tvar čísla 8, vznikne nám viacero oplotených oblastí. Pokiaľ táto oblasť nie je súvislá, jedná sa vlastne o 2 (alebo viac) oblastí. Takýto plot môžete navrhnúť, avšak musí platiť, že všetky ovce budú LEN V 1 z nich.
  Ak sa plot dotýka sám seba z vonka, vzniká opäť viacero oplotených oblastí. Stále však musí platiť, že ovce sú len v 1 z nich a vlci v žiadnej.

  Mišo

 • SaterS
  01. november 2020 15:55

  dakujem

Pridaj komentár

Pridať komentár môžeš iba keď si prihlásený!

Prihlásiť sa