Kategórie:
5

Zadanie

Máme 4 chodby s rôznymi celými číslami od 1 po 4. Na každej je napísaná jedna veta:
  • Chodba A: Nemám číslo 4.
  • Chodba B: Nemám číslo 1.
  • Chodba C: Mám číslo 3.
  • Chodba D: Nemám číslo 3.
Hore, na strope miestnosti si však hrdinovia všimli text, ktorý hovoril: „Chodby s dvoma najnižšími číslami klamú!” Ktorá chodba má ktoré číslo?

Vzorové riešenie

Opravovali: miro

Chodby s dvoma najnižšími číslami sú 1 a 2 - chodby s týmito číslami budú (podľa zadania) klamať a teda chodby s číslami 3 a 4 budú hovoriť pravdu.

Teraz sa môžeme postupne pozrieť na jednotlivé chodby, aké môžu mať čísla keď klamú a keď hovoria pravdu:

Pod textom sú napísané, ktoré čísla vychádzajú pri danej možnosti.

Ak klame Ak hovorí pravdu
Chodba A Ak je tento nápis klamstvo, tak to znamená, že táto chodba číslo 4. Ale keďže pri čísle 4 musí hovoriť pravdu, tak to nesedí a teda tento nápis nemôže byť klamstvo. Ak vieme, že táto veta je pravdivá, tak vieme, že táto chodba môže mať čísla 1, 2 alebo 3. A keďže pravdu hovorí iba pri číslach 3 a 4, tak nám ostala iba možnosť, že chodba má číslo 3.
- 3
Chodba B Ak klame, tak to znamená, že číslo 1, čo sedí aj s pravdivosťou čísla (pri 1 klame). Ak hovorí pravdu, tak číslo môže byť hociktoré iné ako 1. Keďže veta musí byť pravdivá, tak nám ostávajú možnosti 3 alebo 4.
1 3, 4
Chodba C Ak klame, tak vieme, že to je hocijaké číslo až na 3. Keď klame, tak to nemôže byť 4. Teda môže to byť 1 alebo 2. Ak hovorí pravdu, tak v tom prípade to je 3 (to priamo hovorí).
1, 2 3
Chodba D Ak klame, tak hovorí, že 3. Číslo 3 môže byť iba pri pravde, takže v tomto prípade nemôže byť žiadne číslo. Ak hovorí pravdu, tak v tom prípade to môže byť hocijaké iné číslo ako 3. A keďže pravdu hovorí iba pri číslach 3 a 4 (tak to nebudú 1 alebo 2), tak nám ostala iba možnosť, že chodba má číslo 4.
- 4

Teraz keď sa pozrieme na hodnoty, ktoré nám vychádzajú pri jednotlivých možnostiach, tak vidíme, že chodby A a D nemôžu klamať (žiadna číslo nám nevychádza) a ak hovoria pravdu, tak majú každá jednu možnosť (a keďže sú rôzne, tak to aj vychádza). Takže vieme, že chodba A má číslo 3 a chodba D má číslo 4.

Ostali nám chodby B a C s číslami 1 a 2. Vieme, že pri oboch chodbách sa musí klamať, lebo pri 1 a 2 sa klame (a taktiež 3 a 4 pri pravdivých možnostiach sme už použili). Ako vidíme, tak pri chodbe B máme len jednu možnosť, ktorú musíme využiť(1) a pri chodbe C máme dve možnosti (1, 2). Chodba B bude mať číslo 1, takže pri chodbe C ostane nám ostane možnosť 2. To je dobré, lebo vidíme, že tento príklad má riešenie.

Odpoveď: Chodby majú nasledovné čísla: A = 3, B = 1, C = 2 a D = 4.

Komentár

Tento príklad ste podstate všetci vyriešili správne, čo nás teší.