Kategórie:
5
6
7
8
9

Zadanie

Vagón s vedúcimi má po ohorení tvar trojuholníka. Vedúci si všimli, že všetky steny vagóna sú rovnako dlhé.

Oliver, Mišo a Kubo sa hneď rozbehli pozrieť ku ktorej stene to majú najbližšie, aby deti vedeli odviesť čo najrýchlejšie z vlaku. Dokážte, že bez ohľadu na polohu v trojuholníku z ktorej vedúci začínali, dokopy museli ubehnúť rovnakú vzdialenosť.

Vzorové riešenie

Opravovali: Jakub26, MartinP, katka_gersova

Označme si bod, z ktorého sa vedúci rozbehli, ako S​. Bod S​ sa nachádza ľubovoľne v rovnostrannom trojuholníku ABC​ (v zadaní je spomenutý vagón). Vedúci chcú bežať najkratšiu vzdialenosť ku stranám trojuholníka, a teda bežia po úsečkách, ktoré začínajú v bode S​ a sú kolmé na strany trojuholníka. Máme dokázať, že pre ľubovoľne zvolený bod S​ bude súčet týchto úsečiek (po ktorých bežia vedúci) zhodný.

Čo nám najprv napadne, je zvoliť si nejaký okrajový prípad, ktorý vieme ľahko vyriešiť. Napríklad ak by bol bod S​ v ľubovoľnom z vrcholov trojuholníka, bežal by iba jeden z vedúcich a odbehol by vzdialenosť rovnú výške trojuholníka.

Skúsme si dať bod S​ do ortocentra, teda priesečníka výšok trojuholníka. O výškach rovnostranného trojuholníka vieme, že sú zároveň jeho ťažnicami. Ťažnice sa navzájom delia na úseky v pomere 2:1​, čo znamená, že od ich priesečníka je vzdialenosť ku každej strane trojuholníka \frac{1}{3}​ výšky, a teda spolu to je skutočne výška trojuholníka ako v predošlom prípade.

Takéto ľahké a veľmi špecifické príklady bodu S​ nám vedia pomôcť, ak by nás zaujímala hodnota tohto súčtu, ale nepovedia veľa o všetkých tých ostatných bodoch. Väčšinou dôkaz, prečo to funguje v týchto špeciálnych prípadoch, je úplne odlišný od takého, aký treba použiť na inak zvolený bod S​.

Chceme dokazovať, že je niečo (súčet kolmých úsečiek z bodu S​) konštantné. Niekedy sa pri takýchto úlohách oplatí vyjadriť si pomocou neznámych (dĺžok úsečiek) nejakú inú vec, o ktorej vieme, že je konštantná. V tomto príklade to bolo najjednoduchšie s obsahom trojuholníka ABC=a\cdot v, kde a​ je dĺžka strany trojuholníka. Označme si ľubovoľný bod S​ a vyjadrime si obsahy trojuholníkov ABS​, BCS​ a ACS​ pomocou neznámych úsečiek SX​, SY​ a SZ​ a dĺžky strany trojuholníka ABC​, čiže a​.

S_{ABS} = a \cdot \left| SX \right|

S_{BCS} = a \cdot \left| SY \right|

S_{ACS} = a \cdot \left| SZ \right|

Vieme, že súčet obsahov týchto trojuholníkov sa rovná obsahu veľkého trojuholníka ABC​, teda po dosadení a následných úpravách dostaneme:

S_{ABC} = S_{ABS} + S_{BCS} + S_{ACS},

a\cdot v = a \cdot \left| SX \right| + a \cdot \left| SY \right| + a \cdot \left| SZ \right|.

Vieme, že súčet obsahov týchto trojuholníkov sa rovná obsahu veľkého trojuholníka ABC​, teda po úpravách dostaneme

v =\left| SX \right| + \left| SY \right| + \left| SZ \right|.

To znamená, že súčet dĺžok kolmíc SX, SY a SZ sa vždy bude rovnať výške trojuholníka ABC​.