Kategórie:
5
6
7
8
9

Zadanie

Ako Caesar prekračoval rieku Rubikon, hádzal pri tom dvomi kockami. Na nešťastie sa mu však pri jednom nešikovnom hode skotúľali do rieky. Keď ich vylovil, zistil, že sa na nich zmyli niektoré bodky a teda zmizli, aj keď na každej stene stále ostala aspoň jedna bodka. Caesar si potom ale všimol, že napriek tomu na tých kockách stále mohol padnúť každý súčet od 2 do 12. Koľko najviac bodiek sa mohlo zmyť?

Vzorové riešenie

Opravovali: JakubK, JurajStrizko, SamuelHavalda

Môžeme si všimnúť, že ak na jednej kocke sa nachádza viac stien s rovnakým počtom bodiek, tak jednu z nich si môžeme odmyslieť a stále získať všetky súčty ako s ňou. To znamená, že ak chceme zmyť čo najviac bodiek a máme nejaké dve steny na jednej kocke s rovnakým počtom bodiek, tak jednu z jednej z nich môžeme ubrať všetky bodky až na jednu.

Keďže na každej stene musí byť aspoň jedna bodka, tak jediná možnosť ako dosiahnuť súčet 2​ je 1+1​. Takže na oboch kockách je aspoň jedna strana, ktorá má na sebe práve jednu bodku. Keďže na každej stene je najviac 6​ bodiek, tak jediná možnosť ako dosiahnuť súčet 12​ je 6+6​. Takže na oboch kockách je aspoň jedna strana, na ktorej sa nachádza práve šesť bodiek.

Dosiahnuť súčet 3​ sa dá len ako 1+2​ a súčet 11​ len ako 5+6​, takže sa na niektorej z kociek nachádza strana s dvomi bodkami a na niektorej z kociek sa nachádza strana s piatimi bodkami.

Súčet 10 sa dá dosiahnuť len ako 4+6 alebo 5+5, takže bude musieť existovať stena so štyrmi bodkami, alebo ďalšia s piatimi bodkami. Súčet 4 sa dá dosiahnuť len ako 1+3 alebo 2+2

Zistili sme, že nutne musia existovať steny s týmito počtami bodiek na sebe: 1, 1, 2, 5, 6, 6 a potom niektorá z 2, 3 a niektorá z 4, 5. Takže minimum bodiek (teda maximum zmytých bodiek), ktoré potrebujeme je 1+1+2+5+6+6+2+4+4\cdot1 = 31, kde sme doplnili na zvyšné steny najmenej bodiek, teda jednu bodku. 

Keď zoberieme kocku s číslami 1, 1, 1, 2, 5, 6 a kocku s číslami 1, 1, 1, 2, 4, 6, tak vieme vyskadať všetky súčty od 2 po 12. Pri takýchto kockách sme zmyli 11 bodiek, čo je maximum.​

Odpoveď: Najviac sa mohlo zmyť 11 bodiek.