Kategórie:
5
6
7
8
9

Zadanie

Umiestnite kamene s čo najväčším súčtom do nekonečnej štvorcovej mriežky kráľa Danka tak, že najprv na ľubovoľné miesta položíte dva kamene s číslom jedna, a potom pridávate v každom kroku väčší kameň, a to na také miesto že súčet jeho ôsmich susedov bude v momente položenia rovný jeho číslu. Najväčšie číslo, ktoré môžete pridať je 60, niektoré môžete preskočiť, k preskočeným sa však nedá vrátiť.

Vzorové riešenie

Opravovali: Danko, ViktorB
Riešenie

Najlepšie riešenie, ktoré sa vám podarilo nájsť, vyzeralo takto:

Sčítaním všetkých kameňov dostávame súčet 1054.

Bodovanie

Riešenia boli obodované podľa súčtu všetkých kameňov podľa nasledovnej škály:

  • Súčet vyšší ako 1050 - 8 bodov,
  • súčet 10001050 - 7 bodov,
  • súčet 8501000 - 6 bodov,
  • súčet 825850 - 5 bodov,
  • súčet 750825 - 4 body,
  • súčet 675750 - 3 body,
  • súčet 200675 - 2 body,
  • súčet menej ako 200 - 1 bod.