Kategórie:
5
6
7
8
9

Zadanie

Máme hrací plán v tvare tabuľky 9x9, na ktorej sú čierne políčka prekážky, zelené políčko štart a červené cieľ. K dispozícii máme 4 figúrky: kôň, narážacia veža, vyhadzovací pešiak a skokan.

Na začiatku si vyberiete jednu figúrku, ktorú položíte na políčko označené ako štart. Potom môžete vykonať nejaký počet ťahov. Ťahom je jedna z nasledujúcich dvoch možností:

 1. Zmena figúrky - odstránite figúrku z hracieho plánu a na jej miesto položíte inú figúrku.
 2. Pohyb - presuniete figúrku na iné políčko podľa pravidiel pre jednotlivé figúrky:
  1. Kôň - ako bežný šachový kôň (o 1 políčko v jednom smere a o 2 v druhom, môže pri tom preskakovať prekážky).
  2. Narážacia veža - vyberiete si jeden zo základných smerov (hore, dole, vľavo, vpravo) a posuniete ju v tomto smer až k najbližšej prekážke alebo kraju plánika.
  3. Vyhadzovací pešiak - pohybuje sa vždy šikmo o 1 políčko hore a 1 políčko vľavo alebo vpravo (podľa vášho výberu).
  4. Skokan - pohne sa na políčko, ktoré je od neho stredovo súmerné podľa stredu plánika.

Figúrka nesmie nikdy svoj pohyb ukončiť na políčku s prekážkou.

Vašou úlohou je navštíviť na čo najmenej ťahov všetky políčka plánika (ktoré nie sú prekážky) aspoň raz a skončiť na políčku označenom ako cieľ. Za navštívené považujeme počiatočné políčko a všetky políčka na ktorých sa nachádza figúrka na konci niektorého ťahu. Ako riešenie treba odovzdať poradie vašich ťahov.

Vzorové riešenie

Opravovali: Danko, Red, alica, uršuľa

Najlepšie riešenie pozostávalo zo 68 ťahov. V tabuľke vidíme jedno z takýchto riešení. Čísla postupne ukazujú o koľký ťah ide, pričom červenou farobu sú značené ťahy koňa, modrou ťahy vyhadzovacieho pešiaka, a zelenou ťahy narážacej veže. Skokana toto riešenie nepoužíva.

Komentár

Často sa stávalo, že v riešeniach boli vynechané niektoré políčka alebo sa vyskytli pohyby figúrkou na políčko kam sa daná figúrka pohnúť nemôže. Tieto chyby sme hodnotili tak, že sme ku počtu ťahov ktoré riešiteľ dosiahol pripočítali ako penalizáciu 10 ťahov, čo je počet, na ktorý sa jednoduchým spôsobom dá z ľubovoľného políčka dostať na hociktoré iné.

Bodovanie
 • 68 ťahov - 7 bodov
 • 6970 ťahov - 6 bodov
 • 7173 ťahov - 5 bodov
 • 7477 ťahov - 4 body
 • 7885 ťahov - 3 body
 • 86105 ťahov - 2 body
 • 106 a viac ťahov - 1 bod