Kategórie:
5
6
7
8
9

Zadanie

Poschodie má tvar šachovnice veľkosti 7\times 7. Na prostrednom políčku sa nachádza schodisko nahor, zvyšné políčka obsahujú každé po 1 čísle. Na poschodí sú tri príšery, každá na inom políčku. V každom kole určíme každej príšere 1 zo 4 smerov (hore, dole, doprava alebo doľava) a posunieme ju v tomto smere o toľko políčok, aké je číslo na políčku, kde teraz stojí. Príšera, ktorá stojí na schodisku sa už nehýbe. Keď sa príšera ocitne na nejakom políčku, toto políčko sa zafarbí na zeleno. Rozmiestnite príšery a určte ako sa budú hýbať tak, aby po čo najmenej kolách boli všetky políčka zelené a všetky príšery sa dostali na schodisko. Pošlite nám počiatočné rozostavenie príšer spoločne s popisom, ako sa príšery majú v jednotlivých kolách hýbať.

Vzorové riešenie

Opravovali: Danko, adam

Tri najlepšie riešenia ktoré sme dostali použli 17 krokov. Také riešenie mohlo vyzerať napríklad takto:

Príkladové plániky pre jednotlivé príšery

Kliknutím otvoríte väčší obrázok (otvoriť v novom okne).

  • Prvá príšera začala na políčku v 3. riadku a 1. stĺpci.
  • Druhá príšera začala na políčku v 2. riadku a 7. stĺpci.
  • Tretia príšera začala na políčku v 5. riadku a 4. stĺpci.

Každá z príšer v tomto riešení prešla 17 krokov a výsledný plánik teda vyzeral takto:

Príkladové výsledné zafarbenie

Všetky políčka sú zaplnené.

Bodovanie
  • 17 krokov - 7 bodov
  • 18 krokov - 5 bodov
  • 19 krokov - 4 body
  • 2021 krokov - 3 body
  • 2227 krokov - 2 body
  • 28 krokov a viac - 1 bod