Koniec: 05. apríl 2021 22:00
Do konca: kolo skončilo
Kategórie:
5
6
7
8
9
Keď dojedli tortu a otecko išiel spať, Anka ešte ostala hore a začala kresliť svoj hrad. Bola si istá, že jej plán bude fungovať. Všetko, čo potrebuje, je len skala toho správneho tvaru...

Zadanie

Máme pravouhlý trojuholník ABC s pravým uhlom pri vrchole C. Nad stranami AC a BC zostrojíme štvorce ACPQ a CBSR. Označme päty kolmíc na priamku AB z vrcholov Q a S postupne X a Y. Platí |QX|=3{,}6\,\text{m}, |SY|=6{,}4\,\text{m}. Určte obsah ABC.

Komentáre (0)

  • Žiadne komentáre

Pridaj komentár

Pridať komentár môžeš iba keď si prihlásený!

Prihlásiť sa