Kategórie:
5
6

Zadanie

Traja kráľovskí radcovia Romanus, Tetetínia a Zajo sa správajú veľmi zvláštne. Kráľovská lekárka Uľa zistila, že Romanus stále klame, Tetetínia vždy hovorí pravdu a Zajo klame ak je hladný, inak hovorí pravdu. Zároveň, ak je radca hladný, určite dnes niečo hovorí. Problém je v tom, že radcovia sú v karanténe a všetci sú zachrípnutí, takže sa nedajú rozoznať ani po vzhľade, ani po hlase. Uľa radcov pozorovala v priebehu troch dní, pre každý z nich zistite, ktorý radca sa ako volá a ktorí radcovia sú hladní:
 1. Deň:
  1. Radca: Ostatní dvaja radcovia klamú.
  2. Radca: Presne tak, ja aj 3. radca klameme.
  3. Radca: Nie som hladný. Ani 2. radca nie je hladný.
 2. Deň:
  1. Radca: Zajo nie je hladný.
  2. Radca: Prvý radca klame. Ja som hladný.
  3. Radca: Obaja zvyšní radcovia majú pravdu. Ja som Zajo. Nie som hladný.
 3. Deň:
  1. Radca: Volám sa Romanus.

Vzorové riešenie

Opravovali: Danko, Teri

1. deň:
Pozrieme sa na to, čo povedal druhý radca: "Presne tak, ja aj 3.radca klameme." Ak by hovoril pravdu, tak by o sebe tvrdil, že klame. Ale potom by musel hovoriť aj pravdu aj klamstvo naraz, čo sa nedá a teda musí druhý radca klamať.

Keďže klame, tak to, že druhý aj tretí radca klamú je klamstvo, čiže pravdou je, že aspoň jeden z nich musí hovoriť pravdu. A teda, keďže druhý radca klame, tak tretí radca musí hovoriť pravdu. Potom je ale tvrdenie prvého radcu "Ostatní dvaja radcovia klamú." lož, lebo tretí hovorí pravdu.

Čiže sme zistili, že prvý radca klame, druhý radca klame a tretí hovorí pravdu. Keďže máme dvoch klamárov a iba jedného pravdovravného, tak musí platiť, že Zajo je hladný a klame, lebo Romanus klame vždy a Tetetínia vždy hovorí pravdu.

Tretí radca je teda Tetetínia, lebo ona musí hovoriť pravdu. Jej tvrdenie je: "Nie som hladný. Ani 2.radca nie je hladný." A teda druhý radca je sýty klamár a teda jedine Romanus. Potom je prvým radcom Zajo a keďže klame, tak je hladný.

Riešenie prvého dňa:
1.radca je hladný Zajo.
2.radca je sýty Romanus.
3.radca je sýta Tetetínia.

2. deň:
Pozrieme sa na tvrdenie tretieho radcu: "Obaja zvyšní radcovia majú pravdu. Ja som Zajo. Nie som hladný." Ak by hovoril pravdu, tak potom by museli hovoriť pravdu aj obaja zvyšní radcovia a teda by žiadny radca neklamal. Ale my vieme, že Romanus musí vždy klamať a teda tretí radca nemôže hovoriť pravdu a teda klame.

Potom pravdivé tvrdenia sú, že aspoň jeden radca spomedzi prvého a druhého radcu klame, tretí radca nie je Zajo a je hladný. Keďže tretí radca klame a zároveň nie je Zajo, tak to môže byť jedine Romanus.

Teraz si rozoberieme tvrdenia prvých dvoch radcov. Prvý radca hovorí: "Zajo nie je hladný." Ak by hovoril pravdu, tak by to znamenalo, že Aj Tetetínia aj Zajo budú hovoriť pravdu a teda by aj prvý aj druhý radca hovorili pravdu, čo ale nie je možné, lebo z výrokov tretieho radcu vieme, že aspoň jeden z nich klame. Čiže musí platiť, že prvý radca klame a teda to spomedzi Zaja a Tetetínie môže byť jedine Zajo, ktorý bude potom musieť byť hladný. Tetetínia potom bude musieť byť druhý radca.

Prvý radca Zajo teda klame a jeho tvrdenie, že Zajo nie je hladný je tým pádom klamstvo, čo sedí, lebo Zajo je hladný. Druhý radca Tetetínia hovorí pravdu a jej tvrdenia znejú: "Prvý radca klame. Ja som hladný." Jej prvé tvrdenie aj naozaj platí a aby platilo aj druhé, tak musí byť Tetetínia hladná. Tretí radca Romanus klame a jeho tvrdenia sú aj naozaj klamstvami, lebo prvý radca klame, on nie je Zajo ale Romanus a keďže tvrdí, že nie je hladný, tak v skutočnosti je hladný.

Riešenie druhého dňa:
1.radca je hladný Zajo.
2.radca je hladná Tetetínia.
3.radca je hladný Romanus.

3. deň:
V tento deň rozprával iba jeden radca a jeho tvrdenie bolo: "Volám sa Romanus." Ak by bol prvý radca Romanus, tak by jeho tvrdenie, že sa volá Romanus, bolo pravdivé, čo ale nemôže, lebo on vždy klame. Ak by bola prvým radcom Tetetínia, tak by jej tvrdenie, že sa volá Romanus, bolo klamstvo, čo ale nemôže, lebo ona vždy hovorí pravdu. Teda toto tvrdenie musel povedať Zajo a kvôli tomu, že sa nevolá Romanus, tak musel klamať, čiže bol hladný. Zároveň, keďže zvyšní dvaja radcovia neprehovorili, tak museli byť určite sýti.

Riešenie tretieho dňa:
1.radca je hladný Zajo.
Tetetínia a Romanus sú obidvaja sýti.