Obsah

Každé eriešenie musí obsahovať hlavičku a riešenie iba jedného príkladu.

Odovzdávanie

Eriešenia sa odovzdávajú pri príklade.
Musia byť vo formáte .pdf a musia mať veľkosť maximálne 2MB.
Môžeš odovzdať viac riešení pre 1 príklad, vždy sa ráta posledné odovzdané.