Koniec: 28. marec 2022 22:00
Do konca: kolo skončilo
Kategórie:
5
6
7
8
9
Vella agresívne pribehla k jednému ležiacemu trollovi, ktorý pri úteku spadol a teraz sa snažil vstať. „Nezačarujte ma!” prosil, kým sa úpenlivo snažil ujsť Velle. „Nezačarujeme ťa, ak nám ukážeš, kde má Uršica jaskyňu.” „Ukážem! Ukážem!” vreští malý troll pozorujúci Majtyho P. so starou červenou knihou v ruke. A tak hrdinovia našli sprievodcu. Troll slovo dodržal a ukázal im rýchlu cestu pomedzi vrcholky. Ani nevedeli ako, ocitli sa na dohľad od vchodu do jaskyne.

Zadanie

Vchod do jaskyne vyzerá ako lichobežník ABCD, pričom platí AB \parallel CD. Priesečník osí vonkajších uhlov pri A a D nech je bod P a priesečník vonkajších osí uhlov pri B a C nech je bod R. Označme o obvod lichobežníka. Dokážte, že |PR| = \frac{o}{2}.

Poznámka: Vonkajšia os uhla pri vrchole A lichobežníka je os medzi ramenom AD a polpriamkou opačnou k polpriamke AB.

Komentáre (0)

  • Žiadne komentáre

Pridaj komentár

Pridať komentár môžeš iba keď si prihlásený!

Prihlásiť sa