Kategórie:
5
6
7
8
9

Zadanie

Umiestnite do mriežky 20\times20 bodov čo najviac rôznych štvorcov s vrcholmi na nich tak, aby sa ich strany nedotýkali ani bodom (môžu byť celé v sebe). Za rovnaké považujeme iba tie štvorce, ktoré majú dvojice strán rovnobežné a rovnako dlhé.

Vzorové riešenie

Opravovali: Danko
Riešenie

Najlepšie riešenie, ktoré sa vám podarilo nájsť, vyzeralo takto:

V ňom bolo 23 rôznych štvorcov.

Bodovanie
  • 23 a viac - 7 bodov,
  • 2122 - 6 bodov,
  • 1920 - 5 bodov,
  • 1718 - 4 body,
  • 1516 - 3 body,
  • 1314 - 2 body,
  • 11 a menej - 1 bod.