Koniec: 12. október 202022:00
Do konca: kolo skončilo
Kategórie:
5
6
7
8
9
„Máme teda vybratú našu najbližšiu destináciu,“ povedal Michard a ukázal na jeden z vrcholov 80-uholníka: „Táto je najbližšie.“ „Tak poďme!“ zvolala nadšená Ena a trojica dobrodruhov sa pobrala v ústrety ich novému dobrodružstvu. Keď prišli na miesto, tak tam našli veľa kameňov, na ktorých boli pomaľované všelijaké čiary. Naša trojica sa na to zadumane pozerala, ale nič sa nestalo a tak sa pobrali po okolí hľadať pravidlá tejto hry.

Zadanie

Na kameni bol nakreslený rovnobežník ABCD, ktorého vnútorné uhly nie sú pravé. Body O, P, Q, R boli postupne stredmi kružníc opísaných trojuholníkom DAB, ABC, BCD, CDA.
  1. Dokážte, že štvoruholník OPQR je rovnobežníkom.
  2. Dokážte, že \measuredangle ABC = \measuredangle PQR.

Komentáre (0)

  • Žiadne komentáre

Pridaj komentár

Pridať komentár môžeš iba keď si prihlásený!

Prihlásiť sa