Verzia na tlač sa pripravuje...

Výsledky 2. kola

# Meno Škola Kat. Σ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :( Σ2
0
1 Hugo Barta GAMČA
6
50 10 10 10 10 10 10 100
0
1 Patrik Franek GSF
9
50 10 10 10 10 10 10 100
0
1 Viktoriia Boyko ZŠ+MŠ Budimír
5
50 10 10 10 10 10 10 10 100
3
4 Daniel Široký SZŠ Felix, BA
5
50 9 10 10 10 10 99
3
4 Matej Vaško GAMČA
7
50 10 10 10 10 9 99
6
6 Zuzana Kovárová G Metodova, BA
7
47 10 10 10 10 10 97
2
6 Šimon Komara ZŠ Kúpeľná, PO
9
49 10 10 9 7 10 9 97
3
6 Žofia Bartová SŠ Novohradská
9
48 10 10 10 10 9 97
11
9 Branislav Kusnierik GAMČA
7
44 10 10 10 8 10 10 94
4
9 Gregor Tichý CENADA
9
46 10 10 8 10 10 94
4
9 Tamara Krivošíková SŠ Novohradská
9
46 10 10 8 10 10 94
11
12 Timo Valky SŠ Novohradská
8
43 10 10 10 10 10 93
7
13 Michal Szöllős ZŠ s MŠ Cádrova
5
44 10 10 10 10 8 92
12
13 Tomáš Černý GAMČA
9
50 10 10 10 10 2 92
6
15 Linda Molnárová ŠpMNDaG
7
48 10 10 10 10 3 91
2
16 Lipka Lukas ŠpMNDaG
9
45 10 10 5 10 10 90
4
17 Alena Chladna GAMČA
8
46 10 10 9 4 10 89
8
17 Tereza Višňovská G Metodova, BA
7
48 10 10 4 10 7 89
18
19 Filip Hladik GAMČA
8
50 8 10 3 4 6 10 88
4
20 Andrej Derka GAMČA
9
41 10 10 8 8 10 87
2
20 Daniel Ulický SZŠ BESST, TT
7
45 10 10 9 3 10 87
9
22 Jakub Hudec GAMČA
7
46 10 7 9 4 10 86
9
22 Martin Domány SŠ Novohradská
8
46 10 10 10 10 86
4
22 Tomáš Zuzík ZŠ+MŠ Dubová, BA
9
40 8 10 8 10 10 86
9
25 Theo Levrinc ŠpMNDaG
7
34 10 10 10 10 10 84
1
26 Jakub Lafférs ZŠ Narnia, BB
8
39 9 10 10 5 10 83
3
27 Vincent Huňa ŠpMNDaG
7
41 5 10 10 10 6 82
3
28 Felix Fehér GAMČA
6
37 6 10 9 10 9 81
9
29 Alica Jencova SŠ Novohradská
9
44 10 8 8 10 80
1
30 Richard Chmúrny GAMČA
7
38 10 10 9 7 3 77
11
31 Marek Haverlík ŠpMNDaG
6
24 10 10 10 10 10 74
2
31 Ľuboš Šesták GAMČA
9
38 9 9 5 9 4 74
1
33 Lucia Tóthová GAMČA
9
34 10 10 7 10 71
2
34 Jana Oswaldová GAMČA
9
32 10 10 7 10 69
6
34 Matúš Chladný GAMČA
6
26 10 10 7 6 10 69
6
36 Pavol Čipka GAMČA
7
24 7 10 8 10 8 67
6
37 Andrej Rybar GAMČA
6
37 4 8 10 2 4 65
5
38 Dominik Bezák ŠpMNDaG
9
35 10 10 8 63
2
39 Julka Pleschová SŠ Novohradská
9
30 10 4 7 6 57
6
40 Jakub Imrišek GAMČA
9
22 10 5 6 10 53
14
41 Pavol Rybár GAMČA
8
39 10 0 2 51
6
41 Tomáš Urmanič GAMČA
7
20 9 8 8 4 2 51
1
43 Nina Solaničová GMA
8
24 10 7 3 44
5
44 Ján Zigo GAMČA
6
18 5 3 9 8 0 43
10
45 Matej Stupka SŠ Novohradská
8
12 9 10 0 2 8 41
4
46 Žofia Voskárová SŠ sv. Uršule, BA
5
17 4 8 10 39
5
47 Jakub Studenka SŠ Novohradská
7
15 10 3 9 0 1 38
0
47 Richard Gottweis GMA
7
20 10 8 38
3
49 Radoslav Košuth GAMČA
9
15 10 8 4 37
0
50 Benedikt Medveczky SŠ sv. Františka, BA
8
0 10 9 2 2 6 3 2 30
13
50 David Pázman GAMČA
9
30 30
8
50 Klára Kusovská GAMČA
8
10 10 10 30
14
53 Timo Hajdu ZŠ kpt. J. N. Stupava
5
28 28
10
54 Dorota Barkáčová SŠ Novohradská
7
8 5 5 2 5 2 27
14
55 Edita Steskal BMS
5
25 25
11
56 Damián Dušenko GAMČA
7
23 23
0
57 Tobias Honetschläger SŠ Sv. Rodiny, BA
5
0 4 6 10 20
9
58 Matej Kucharčík ŠpMNDaG
9
7 4 2 6 19
0
58 Max Jäger SŠ Novohradská
8
0 5 5 2 2 5 2 19
7
60 Eliška Bratková GAMČA
8
7 10 17
4
60 Liana Chovancová GAMČA
8
8 9 17
11
62 Samuel Hajdu ZŠ kpt. J. N. Stupava
5
16 16
9
63 Leonhard Miklas Schulz GAMČA
7
14 14
1
63 Marta Gaplovska GMA
7
9 5 0 0 14
8
65 Slavomír Jombík G Bilíkova, BA
6
11 2 13
11
66 Jakub Strizko GAMČA
6
12 12
9
67 Peter Kotuliak ZŠ Podzáhradná, BA
6
10 1 11
10
68 Adela Vnučková CENADA
5
10 10
10
68 Zoja Stašíková ZŠ kpt. J. N. Stupava
5
10 10
8
70 Adam Šurina CIS
5
9 9
7
71 Matúš Furdík GAMČA
6
8 8
5
72 Teodor Anton Florek GAMČA
7
7 7
3
73 Alex Luis Šutka ŠpMNDaG
9
6 6
0
74 Jakub Orlík GAMČA
8
0 0 2 0 0 1 3
0
75 Tobiáš Borik GAMČA
6
0 0 0 2 2
5
76 Matej Samel SŠ Novohradská
6
1 1
5
77 Daniel Medveczky GAMČA
7
0 0
5
77 Matej Novotny gk2
6
0 0