Sústredenia

co_je_sustredenieČO JE TO SÚSTREDENIE?

Matematický korešpondenčný seminár Riešky organizovaný OZ Matematická spoločnosť – Mladý génius sa snaží ukázať deťom, že matematika nie je iba o nudnom počítaní rovníc. Že to môže to byť aj zábava a príjemné trávenie voľného času,  že je tu kopa skvelých hier, v ktorých je matematika ukrytá. Každoročne po zimnej i letnej sérii pozývame najúspešnejších riešiteľov z celého Slovenska na sústredenie Riešok. Za takmer štrnásť rokov sa na sústredeniach vystriedalo nespočetne veľa matematicky nadaných detí, ktoré sa pri návrate na stanici lúčili so slzami a krásnymi spomienkami. Na sústredení organizujú vedúci seminára (z veľkej časti bývalí a súčasní študenti Gymnázia Grösslingová) spolu s pedagógom z Gymnázia Grösslingová zaujímavý program plný hier a zábavy, zabalený v jednej veľkej téme. V programe je netradične zapracovaná matematika, takže platí Komenského „Škola hrou“. Deti majú možnosť na sústredení pozdvihnúť svoje matematické schopnosti a tak rozvíjať svoj talent. Nemenej dôležitá je sociálna stránka, spolupráca v skupine, kontakt s rovesníkmi pri hrách i športoch, spoločné zážitky a spomienky.

ČO SA ROBÍ NA SÚSTREDENIACH?

Robí sa toho veľmi veľa. Matematický korešpondenčný seminár Riešky si kladie za cieľ rozvíjať vedomostné, fyzické aj psychické aktivity v harmónii. Sústredenie trvá väčšinou šesť dní a program je veľmi pestrý. Okrem zaujímavých a netradičných prednášok väčšinou z oblastí matematiky ale aj fyziky alebo informatiky a iných (denne väčšinou dve série, v každej sérii na výber tri prednášky) sa hrá množstvo rôznych hier: športových, strategických, kreatívnych, vedomostných, matematických, behacích, spoločenských, logických, komunikačných. Tieto hry sa hrajú buď jednotlivo alebo po družinách (družín býva väčšinou 6). V prvý deň sú účastníci na základe hry, ktorá preverí ich schopnosti z rôznych oblastí, rozdelení do družín, v ktorých súťažia počas celého sústredenia. Každá družina má vlastného vedúceho, ktorý je im radcom, fanúšikom a najmä priateľom. V posledný deň sústredenia sa koná veľká hra – Grand Prix – a po nej nasleduje vyhodnotenie družinového zápolenia, odkiaľ si každý odnesie sladkú drobnosť a diplom. Voľného programu je na sústredení minimum, je vyhradený najmä na relax a odpočinok. V rámci tohto voľného programu vedúci organizujú rôzne dielne a workshopy (hranie na gitare a rytmických nástrojoch, spoločenské hry /Bang!, Carcassone, Citadela, Dostihy,…/, kreatívne dielne /origami, uzlíkové náramky, výroba pečiatok,…/, komunikačné hry /šarády, kufor,…/, športy /futbal, frisbee, volejbal, stolný tenis, badminton, ringo,…/). Na zdravie detí dohliada vyškolený zdravotník a deti sú ubytované v overenej škole v prírode, kde  dohliadame na primeranú hygienu, pravidelnú pestrú stravu a dostatok spánku.

AKO VYZERÁ JEDEN DEŇ NA SÚSTREDENÍ?

Deň sa začína 7:15 budíčkom. O 8:00 sú raňajky, pred raňajkami býva športová rozcička. Po raňajkách obvykle nasledujú dve série 45-minútových prednášok (v každej sérií sú na výber tri až štyri prednášky) zostavené tak, aby si účastník mohol vybrať prednášku na základe jeho vedomostí a schopností. Medzi prednáškami je krátka prestávka s desiatou. Po prednáškach sa konajú turnaje v dvoch až štyroch športoch. Turnaje sú na pokračovanie, súťažia medzi sebou družiny a ich výsledky sa zarátavajú do celkového hodnotenia. O 12:30 nasleduje obed, po ňom krátky odpočinok a organizovaný voľný program. Počas popoludnia sa konajú dve družinové hry, väčšinou jedna vo vnútri a druhá v exteriéri. Tieto hry sú vždy zamerané na iné schopnosti. Občas je cieľom objaviť čo najlepší systém alebo stratégiu, čo najrýchlejšie plniť úlohy, pričom sa vždy dôraz kladie na spoluprácu jednotlivcov v družine. Takto sa hráme až do 18:00, kedy je večera. Po večeri je krátky voľný program a ďalšia hra, ktorá končí o 21:00. Po nej majú deti opäť voľný program a od 21:30 sa pripravia na spánok. O 22:00 je večierka, po ktorej nasleduje krátke večerné čítanie na dobrú noc. Denný režim občas obohatíme o prekvapenie ako táborový oheň, nočná hra, či výlet.