O nás

Ak ste sa s naším seminárom Riešky ešte nestretli, dovoľte, aby sme sa predstavili.

Čo sme zač?

Riešky sú matematická korešpondenčná súťaž, určená pre nadaných žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ a prímy až kvarty 8-ročných gymnázií. V školskom roku 2018/2019 prebieha už 21. ročník tejto súťaže. Za rok sú dve série, zimná a letná, v každej sú tri kolá. Bližšie informácie o pravidlách nájdete v sekcii Pravidlá.

Súťaž po organizačnej a úlohovej stránke zabezpečuje skupina dobrovoľníkov, študentov vysokých a stredných škôl pod dohľadom predmetovej komisie matematiky na Gymnáziu Grösslingová v Bratislave.

Aké sú naše ciele?

Našim cieľom je poskytnúť talentovaným žiakom možnosť riešiť zaujímavé úlohy, ktoré dopĺňajú a rozširujú učivo preberané na hodinách. Chceme im ukázať, že matematika vie byť zaujímavá a zábavná, nadchnúť ich ňou a zároveň im hravou formou pomôcť pri rozvoji ich nadania. Touto cestou ich chceme dopredu pripraviť aj na predmetové olympiády a medzinárodné súťaže vo vyšších ročníkoch.
A samozrejme sa pri tom všetkom aj zabaviť 😉

Čo sú Riešky okrem riešenia príkladov?

Dvakrát do roka organizujeme sústredenia pre najlepších riešiteľov – týždeň plný zábavy a zaujímavých hier, do ktorých sa snažíme netradičným spôsob zapracovať aj matematiku. Medzi ďalšie naše akcie patria tábory počas letných prázdnin, denné tábory pre tých mladších, výlety a stretká.

Aktuálne zadania nájdete v sekcii Zadania, riešenia, výsledky.