Riešky Matematický korešpondenčný seminár

cuterobots1 0

Výlet – Máj 2014

Zdra-ví-me vás U-šia-či-ko-via! Pri-chá-dza-me v mie-ri a chce-me vám o-zná-miť, že sa bu-de ko-nať skve-lý rieš-kar-ský vý-le-tík. Tým-to vás te-da na ten-to vý-le-tík po-zý-va-me. U-sku-toč-ní sa v so-bo-tu se-dem-nás-te-ho pia-ty dve-ti-síc-štr-násť v ča-se od...

0

Stretnutie kamarátov Riešok

Aj tento rok organizujeme Stretnutie kamarátov Riešok.  Termín: prvý turnus – 5 dní     30.6. – 4.7.2014   (pondelok  až piatok) druhý turnus – 5 dní     7.7. – 11.7.1014 (pondelok  až piatok)...

dvepercenta 0

Pomôžte nášmu semináru

Ako prispieť na fungovanie semináru pre vaše deti, aby vás to nič nestálo?   Ako platiteľ dane z príjmov sa môžete aj pre tento rok rozhodnúť, kam pôjdu 2% vami zaplatenej dane. Týmto spôsobom...

newpage 2

Vitajte na novej stránke!

Ako sa mení doba, menia sa aj technológie a nám už dlhšiu dobu prišlo, že naša stránka zaostáva. Dali sme teda hlavy dokopy a postupne sme pre vás pripravovali túto vyleštenú, novú rieškarskú stránku!...

letna 0

Prvé a druhé kolo letnej série

Čaute decká! Polrok sa ledva skončil a hneď nasadzujeme plné tempo do druhého polroku! Na stránke po novom nájdete zadania prvých dvoch kôl letnej série, pekne za sebou v jednom pdf. (Ak máte záujem súbory...

sustredko 0

Fotky zo zimného sústredenia

Ahojte ušiačikovia! Sústredenie sa skončilo. Bolo fajn, bolo dobre, spomienky budú pekné  Ale ako to už býva, po čase bude v tých spomienkach kopec dier. Tak si ich môžete zaplátať fotkami a spomínať Pridali sme...

Matboj13 0

Jesenný matboj Pikomatu a Riešok

Čaute, dneska sa konala druhá zo spomínaných akcií v novembri. Zúčastnilo sa 34 škôl a všetci súťažili o prvenstvo počas 90 minút. Ak ste sa nezúčastnili, alebo sa chcete pozrieť znova na príklady, nezúfajte...